PGE podpisała porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju offshore w Polsce

PGE jako największy krajowy producent energii i lider rozwoju polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej od dłuższego czasu podejmuje działania na rzecz maksymalizowania udziału krajowych firm w budowie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Stąd też nasza determinacja w dążeniu do tego przełomowego porozumienia, które ma dać impuls do budowy nowej gałęzi gospodarki – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE podpisała porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju offshore w Polsce

W myśl podpisanego porozumienia strony podejmą działania zmierzające do realizacji celów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz realizacji celów strategicznych w zakresie tempa i kierunków rozwoju sektora MEW w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim realizacji systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych i osiągnięcia local content w łańcuchu dostaw offshore na poziomie 20-30 proc. dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy systemu wsparcia.

Ponadto, sygnatariusze zobowiązali się m. in. do zapewnienia w polskich portach morskich zaplecza do realizacji inwestycji z obszaru morskiej energetyki wiatrowej, kształcenia kadr na potrzeby sektora offshore i wykorzystania potencjału polskiego przemysłu stoczniowego do realizacji projektów z obszaru morskiej energetyki wiatrowej.

Porozumienie podpisali przedstawiciele strony rządowej – w tym m. in. Minister Klimatu, Minister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. OZE; inwestorzy offshore, przedsiębiorcy zrzeszeni w samorządach branżowych oraz przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych.

 

 

***

O Grupie Kapitałowej PGE

 

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. Z 10 proc. udziałem w rynku OZE w Polsce. Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Plan na kolejne lata to dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności w oparciu o energię wiatru i słońca.

PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W swojej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. Grupa PGE będzie posiadać do ok. 6,5 GW mocy w polskiej części Bałtyku.

gkpge_biuroPrasowe_site