PGE, lider sektora elektroenergetycznego w Polsce, na podstawie zawartej umowy będzie realizowała nowe obowiązki animatora na rynku energii elektrycznej, mając na uwadze zwiększenie płynności animowanych instrumentów.

PGE GiEK, spółka z Grupy PGE, która na podstawie przepisów Ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie z obowiązującym obligo giełdowym, sprzedaje 100 proc. energii elektrycznej za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii, jest zainteresowana, by rynek ten był transparentny i elastyczny. Wszystkie aktywności PGE w ramach obowiązków animatora będą realizowane na podstawie zasad określonych przez Towarową Giełdę Energii.

 

gkpge_biuroPrasowe_site