Jak podała agencja w komunikacie, najnowszy rating uwzględnia prognozowane przychody z rynku mocy, przeniesienie wyższych cen uprawnień do emisji CO2 w hurtowych cenach energii elektrycznej, zaawansowany etap budowy nowych bloków energetycznych w elektrowniach w Opolu i Turowie oraz rozwój PGE w sektorze ciepłownictwa.

Ocena wiarygodności kredytowej uwzględnia także wysokie nakłady inwestycyjne i planowane akwizycje, prawdopodobny powrót do wypłacania dywidend od 2020 roku, a także średnią emisyjność dwutlenku węgla Grupy na wyższym poziomie w porównaniu do zachodnioeuropejskich spółek.

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada oceny ratingowe nadane przez agencje Fitch oraz Moody’s. Rating agencji Moody’s również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: Baa1 z perspektywą stabilną. Opinie obydwu agencji potwierdzają pozycję PGE jako wiarygodnego kredytobiorcy.

gkpge_biuroPrasowe_site