Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2013 roku wyniosły 7,8 mld złotych, w porównaniu do 7,9 mld złotych w roku poprzednim.

Zysk EBITDA wyniósł 2,3 mld złotych, w porównaniu do 2,7 mld złotych w poprzednim roku. Wpływ na 15 procentowy spadek miały niższe ceny energii elektrycznej oraz koszty związane z koniecznością nabycia na rynku uprawnień do emisji CO2, które częściowo zostały zneutralizowane przez przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Kwartalny zysk EBITDA na poziomie 2,3 mld jest najwyższy wśród polskich spółek notowanych na giełdzie.

PGE jest nadal najmniej zadłużona spośród europejskich spółek energetycznych z pozycją gotówkową 2,5 mld złotych na koniec okresu. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wyniosła 14,3 TWh, notując spadek o 5,5% r-d-r, głównie z powodu: planowanego wyłączenia boku o mocy 206 MW w Elektrowni Turów, remontów i prac konserwatorskimi w Bełchatowie i Opolu, niższej produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowniach opalanych gazem ziemnym ze względu na brak wsparcia w postaci certyfikatów oraz efektu roku przestępnego w 2012.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE za I kw. 2013 roku znajdują się pod linkiem: Wyniki finansowe za I kwartał 2013

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

gkpge_biuroPrasowe_site