Powołany z dniem 17 marca 2011 r. Pan Wojciech Ostrowski odpowiedzialny będzie za zarządzanie finansami Grupy Kapitałowej PGE. Wojciech Ostrowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W dotychczasowej karierze zawodowej Pan Wojciech Ostrowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Finansowych w Unipetrol S.A. z siedzibą w Pradze, był Członkiem Zarządu Firm: Share Service Center Sp. z o.o., Unipetrol RPA Sp. z o.o., i Czeska Rafinerska S.A..

Powołany z dniem 17 marca 2011 r. Pan Paweł Skowroński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. W swojej karierze zawodowej Pan Paweł Skowroński pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju w Vattenfall Poland Sp. z o.o., był Prezesem Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Łódź i Prezesem Zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A..

Zarząd VII Kadencji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 17 marca do 1 lipca 2011 r. będzie pracował w następującym składzie:

Prezes Zarządu – Tomasz Zadroga

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych – Wojciech Ostrowski

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju – Marek Szostek

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych – Paweł Skowroński

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych – Piotr Szymanek

W dniu 16 marca 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o powołaniu do Zarządu VIII

Kadencji z dniem 2 lipca 2011 r. następujący skład:

Prezes Zarządu -  Tomasz Zadroga

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych – Wojciech Ostrowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu – Marek Szostek

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych – Paweł Skowroński

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych – Piotr Szymanek

***

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW.

Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych.

Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

***

Kontakt dla mediów:

Dorota Idzi

Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

e-mail: dorota.idzi@gkpge.pl

tel. 22 340 25 27

fax. 22 340 20 59  

gkpge_biuroPrasowe_site