Ze składu Zarządu odwołani zostali: Pan Adam Cichocki – Wiceprezes Zarządu ds. Zasobów Ludzkich oraz Pan Henryk Majchrzak – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania. Bardzo dziękuję Panu Henrykowi Majchrzakowi i Panu Adamowi Cichockiemu za ogromne zaangażowanie i konstruktywną pracę na rzecz Grupy Kapitałowej PGE. Życzę im sukcesów w dalszej karierze zawodowej. – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA. Do czasu dokonania nowego podziału kompetencji członków Zarządu, nadzór nad obszarami: zasobów ludzkich i wytwarzania, sprawował będzie bezpośrednio Prezes Zarządu.  

gkpge_biuroPrasowe_site