Na miejsce czeskiej ELECTRA Bohemia i słowackiej ELECTRA Slovakia utworzono w Pradze oddział zarejestrowanej w Niemczech ELECTRA Deutschland. Nowopowstałe biuro w Pradze prowadzi działalność operacyjną w obszarze obrotu hurtowego energią elektryczną na rynku czeskim i słowackim. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej PGE Electra została uproszczona w celu uzyskania większej efektywności struktur handlowych. - Jestem pewien, że dokonana restrukturyzacja oznacza wzmocnienie wiarygodności kapitałowej ELECTRA Deutschland i zarazem przyczyni się do wzrostu jej gospodarczej aktywności na europejskich rynkach energii - mówi Krzysztof Zalibowski Prezes PGE Electra. PGE Electra SA jest spółką Grupy PGE zajmującą się obszarem obrotu hurtowego. Spółka prowadzi obrót energią elektryczną oraz produktami powiązanymi. ELECTRA Deutschland, to spółka-córka PGE Electra, powołana do życia w 2002 roku na terenie Niemiec. Uczestniczy w handlu energią elektryczną na rynku lokalnym oraz rynkach europejskich. Wolumen obrotu energią elektryczną Spółki w 2008 roku wyniósł ok. 1,3 TWh. Spółka po przejściu procedury akceptacyjnej w lutym 2007 roku stała się bezpośrednim uczestnikiem największej europejskiej giełdy energii EEX w Lipsku.

gkpge_biuroPrasowe_site