W dniu 8 października 2010 r. Skarb Państwa zbył 186.978.000 (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z zawiadomieniem, przed Sprzedażą Skarb Państwa posiadał 1.482.618.538 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda Spółki, stanowiących 79,29% kapitału zakładowego spółki. Po Sprzedaży Skarb Państwa posiada 1.295.640.538 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda Spółki reprezentujących 69,29% kapitału zakładowego spółki.    

gkpge_biuroPrasowe_site