Grupa przyspieszyła procesy inwestycyjne – po pierwszych 2 kwartałach 2010 roku łączna kwota nakładów inwestycyjnych wyniosła 1,86 mld zł czyli o 12% więcej niż w analogicznym okresie roku 2009.

Wpływ KDT na wyniki finansowe Grupy  Kapitałowej PGE

Na wyniki Grupy w pierwszym półroczu znaczący wpływ miał spadek poziomu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na zakup energii (spadek z 818 mln w pierwszym półroczu 2009 do 170 mln w pierwszym półroczu 2010 roku). W porównaniu z pierwszymi 2 kwartałami 2009 roku Grupa Kapitałowa PGE zanotowała 20% spadek skonsolidowanego zysku netto – z 2,31 mld zł do 1,84 mld. Przychody spadły w tym czasie o 4,3% z 10,57 do 10,11 mld zł.

Pomimo spadku zysku i przychodów, Grupa utrzymuje wysoki poziom marży EBITDA, wynoszący 35,5%. EBITDA wyniosła 3,6 mld zł, a w pierwszym półroczu 2009 wyniosła 4,21 mld zł.

Nie uwzględniając rekompensat z tytułu KDT przychody Grupy Kapitałowej PGE wzrosły o 2%, a EBITDA o 1,1%. To dla nas optymistyczny sygnał, świadczący o tym, że potrafimy koncentrować się na rozwoju naszej podstawowej działalności. Wierzymy, że w kolejnych kwartałach uda nam się utrzymać wysoką rentowność - mówi Wojciech Topolnicki, Wiceprezes Zarządu PGE ds. Rozwoju i Finansów.

Produkcja i sprzedaż energii na stabilnym poziomie

Sprzedaż energii w Grupie Kapitałowej PGE w I półroczu 2010 r. utrzymała się na porównywalnym, wysokim poziomie względem analogicznego okresu 2009 roku (odpowiednio 28,49 TWh do 28,72 TWh).

Z kolei sprzedaż energii do klientów indywidualnych wzrosła w omawianym okresie o 2% w porównaniu do pierwszych dwóch kwartałów ubiegłego roku - z 14,70 TWh do 15,01 TWh. Wzrost spowodowany był rosnącym popytem na energię elektryczną, wynikającym z poprawiającej się sytuacji gospodarczej oraz pozyskaniu nowych odbiorców.

Na podobnym poziomie utrzymała się również produkcja energii w GK PGE.

W I półroczu 2010 Grupa wyprodukowała 26,21 TWh natomiast w I półroczu 2009 roku 26,35 TWh. Realizacja kluczowych inwestycji nabiera tempa W I półroczu 2010 łączny CAPEX Grupy Kapitałowej PGE wyniósł 1,86 mld zł. 12% wzrost wydatków na inwestycje w stosunku do dwóch kwartałów roku 2009 wynika w głównej mierze z postępów w realizacji inwestycji w obszarze Energetyki Konwencjonalnej. Najwięcej wydatków w omawianym okresie - 460,9 mln zł – pochłonęła budowa bloku nr 13 w Bełchatowie. Zgodnie z harmonogramem zostanie on oddany do użytku w 2011 roku.

Na kolejnych pozycjach znalazły się wydatki związane z modernizacją bloków 3-12 w Bełchatowie oraz inwestycje w Dystrybucję związane z przyłączeniem nowych odbiorców – odpowiednio 190,7 mln zł i 170,1 mln zł.

gkpge_biuroPrasowe_site