Produkcja energii elektrycznej w III kwartale wyniosła 14,5 TWh i porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 6%. Większa produkcja wynika między innymi z ożywienia gospodarczego, a także bardziej efektywnego zarządzania aktywami wytwórczymi Grupy.

Spółka zanotowała w III kwartale 2013 r. wolumen sprzedaży do odbiorców końcowych na poziomie 9,5 TWh. Również w tym przypadku stanowi to bardzo znaczący, 23% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Kolejny kwartał z rzędu PGE zwiększa sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych kosztem naszych konkurentów na rynku krajowym. Po oddaniu do eksploatacji następnej farmy wiatrowej moc źródeł wiatrowych Spółki zwiększyła się do 283 MW. PGE pozostaje tym samym największym w Polsce producentem energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych.

Marża EBITDA osiągnięta przez PGE w III kwartale 2013 roku wyniosła powyżej 30%, co jest jednym z najlepszych wyników wśród europejskich spółek sektora energetycznego. Warto podkreślić, że PGE pozostaje najmniej zadłużoną europejską spółką energetyczną, co w połączeniu ze stabilną sytuacją finansową stanowi dobrą informację dla akcjonariuszy realizujących długoterminową politykę dywidendową.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE za III kwartał 2013 roku znajdują się pod linkiem: Wyniki finansowe PGE za III kwartał 2013.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

***

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 38 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

gkpge_biuroPrasowe_site