PGE pozostaje najmniej zadłużoną firmą spośród europejskich spółek energetycznych. Rozpoczęty w 2012 roku Program Poprawy Efektywności przynosi pierwsze pozytywne rezultaty – w pierwszym półroczu 2013 r. oszczędności na skutek wdrożenia Programu wyniosły ponad 200 mln złotych.

Spółka zanotowała w II kwartale 2013 r. wolumen sprzedaży do odbiorców końcowych na poziomie 8,9 TWh, co stanowi znaczący; 16% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Produkcja energii elektrycznej w II kwartale wyniosła 13,57 TWh, a nieznaczny, 3% spadek wolumenu jest spowodowany głównie wyłączeniem bloku nr 9 w Elektrowni Turów. Zrealizowane przez PGE transakcje przejęcia farm wiatrowych zwiększyły moc źródeł wiatrowych do 269 MW. Tym samym PGE została największym w Polsce producentem energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych.

Akwizycja farm przyczyniła się również do poszerzenia przez PGE kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania i rozwoju projektów w dziedzinie energetyki wiatrowej. Dodatkowo, Spółka ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku Elektrowni Turów o mocy 460 MW.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze i II kwartał 2013 roku znajdują się pod adresem: Raport za I półrocze 2013 r.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site