*****

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe:

+48 (22) 340 11 21

+48 785 092 211

biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site