W dniu 27 kwietnia br. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zatwierdził wyniki postępowania na wybór doradcy finansowego PGE. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: ING Securities S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz ING Bank N.V. Zadaniem doradcy finansowego będzie świadczenie usług wsparcia w opracowaniu optymalnej struktury i realizacji transakcji, związanej ze zbyciem pakietu 21,85% akcji, jakie PGE posiada w spółce Polkomtel S.A.

PGE zamierza przygotować i przeprowadzić tę transakcję w porozumieniu z pozostałymi akcjonariuszami Polkomtel S.A., w których udziały posiada Skarb Państwa, tj. razem z PKN Orlen, KGHM i Węglokoksem.

- Naszym celem jest uzyskanie jak najlepszej ceny w tej transakcji, a to możemy osiągnąć oferując większościowy pakiet akcji wspólnie z pozostałymi polskimi akcjonariuszami Polkomtela. Taka oferta z pewnością będzie bardzo interesująca dla potencjalnych inwestorów – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Po wybraniu doradcy finansowego, będziemy mogli wspólnie z pozostałymi polskimi akcjonariuszami przeanalizować najlepsze scenariusze tego procesu. Przewiduję, że sprzedaż Polkomtela jest możliwa jeszcze do końca tego roku – dodał Prezes Zadroga.

Decyzja o rozpoczęciu przygotowań do sprzedaży akcji Polkomtel S.A. jest zgodna ze strategią Grupy Kapitałowej PGE, która zakłada koncentrację na głównym biznesie energetycznym oraz sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością.

gkpge_biuroPrasowe_site