Współpraca ma na celu zbadanie wykonalności rozwoju reaktorów w technologii EPR oraz możliwości partnerstwa przemysłowego przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W dniu 17 listopada br. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podpisał memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy z francuską firmą EDF S.A. Memorandum przewiduje wspólne przeprowadzenie prac studialnych w zakresie wykonalności rozwoju reaktorów jądrowych w technologii EPR w Polsce i wykonalności budowy pierwszego bloku EPR w Polsce do 2020 roku. Obie firmy uzgodniły również, że podejmą rozmowy w celu określenia warunków partnerstwa przemysłowego w zakresie budowy elektrowni jądrowych w technologii EPR w Polsce. Reaktor EPR (European Pressurized Reactor) to nowoczesny reaktor jądrowy 3-ciej generacji, konstrukcji francuskiej firmy AREVA. Technologia ta jest pochodną modelu reaktorów wodnych ciśnieniowych, obecnie eksploatowanych przez EDF. Oferuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, zapewniony przez cztery współistniejące systemy zabezpieczeń, efektywniejsze wykorzystanie paliwa i lepszą ochronę środowiska, dzięki znaczącej redukcji ciekłych i gazowych odpadów radioaktywnych oraz mniejszej o 30 proc. wielkości pozostałych odpadów radioaktywnych. Memorandum podpisane 17 listopada br. nie zawiera klauzuli wyłączności pomiędzy obiema spółkami w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Memorandum zostało zawarte w wyniku wstępnych rozmów prowadzonych przez PGE z potencjalnymi partnerami dla inwestycji, mającymi doświadczenie w zakresie realizacji i eksploatacji elektrowni jądrowych. PGE planuje w najbliższym czasie podpisać podobne porozumienia z innymi partnerami posiadającymi doświadczenie w budowie i eksploatacji reaktorów jądrowych. PGE rozważa budowę dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy ok. 3000 MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem oddanie do użytku pierwszego bloku mogłoby nastąpić do końca 2020 roku, a następnych bloków co dwa lub trzy lata.   *** Dodatkowe informacje: PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa EDF jest jednym z liderów na europejskim rynku energii w sektorach wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, tradingu oraz sprzedaży energii. Grupa EDF jest największym producentem energii elektrycznej w Europie, a we Francji wytwarza 95% energii bez emisji CO2 dzięki elektrowniom jądrowym i wodnym. Spółki przesyłu i dystrybucji należące do Grupy EDF eksploatują linie przesyłowe o długości 1 274 000 km, zarówno napowietrzne, jak i kablowe średniego i niskiego napięcia oraz 100 000 km linii wysokiego i najwyższego napięcia. EDF dostarcza energię i usługi ponad 38 milionom klientów na świecie, w tym ponad 28 milionom klientów we Francji. W 2008 r. skonsolidowane obroty Grupy wyniosły 64,3 miliarda euro, z czego 47% zrealizowano na rynkach europejskich poza Francją. EDF jest notowany na giełdzie paryskiej i wchodzi w skład w indeksu CAC 40.    

gkpge_biuroPrasowe_site