PGE oraz Chugoku Electric Power zobowiązały się do podjęcia współpracy w takich obszarach jak: energetyka węglowa, energetyka jądrowa oraz odnawialne źródła energii. Współpraca ma opierać się na wymianie informacji w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym wizyty w elektrowniach) oraz ewentualnym finansowaniu lub współfinansowaniu wybranych inwestycji.

- Dla PGE, jako firmy planującej budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, szczególnie ważne jest wieloletnie doświadczenie Chugoku Electric Power w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. Podpisany list intencyjny stworzy możliwość dostępu m.in. do informacji dotyczących zarządzania projektami, wewnętrznej organizacji systemu zarządzania oraz społecznej akceptacji dla budowy takich elektrowni – mówi Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

W obszarze energetyki węglowej obie firmy planują wymianę informacji dotyczących technologii wychwytywania, transportu i magazynowania CO2, instalacji zgazowania węgla (IGCC) oraz energetycznej utylizacji biomasy. W przypadku odnawialnych źródeł energii Spółki zamierzają skupić się m.in. na wspólnych inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, biomasowych, słonecznych oraz wodnych, w tym elektrowni szczytowo-pompowych.  

***

The Chugoku Electric Power Company Inc. dostarcza i sprzedaje energię elektryczną klientom indywidualnym i instytucjonalnym głównie z regionu Chugoku w zachodniej Japonii (ok. 32 tys. km2). Firma prowadzi swoją działalność w czterech obszarach biznesowych: Eletricity, General Energy Provision, Information Communications, Non-core business. Siedziba Chugoku Electric Power znajduje się w Hiroszimie. Spółka posiada 27 podmiotów zależnych oraz 19 spółek stowarzyszonych i zatrudnia ponad 10 tys. pracowników.    

gkpge_biuroPrasowe_site