Euracoal z siedzibą w Brukseli zrzesza organizacje branżowe, producentów, importerów i firmy zajmujące się obrotem węgla w Europie. Celem działalności stowarzyszenia jest wzmocnienie pozycji paliw stałych wobec konkurencji innych źródeł energii, a także reprezentowanie przemysłu węglowego na różnych forach europejskich.

Obecnie Euracoal skupia 35 organizacji z 20 krajów: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Włoch, Węgier i Wielkiej Brytanii. "Główne zadania Euracoal to promocja węgla, ochrona rynku oraz tworzenie przyszłości tego paliwa. Zamierzamy promować racjonalną i pragmatyczną politykę klimatyczną i energetyczną w Brukseli, bezpieczeństwo energetyczne oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych" - mówi Paweł Smoleń, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Paweł Smoleń jest Wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych PGE od 1 października 2012 r. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ukończył także Studium podyplomowe „Marketing i analiza rynku” w Szkole Głównej Handlowej. Członek stowarzyszeń biegłych rewidentów w Polsce (KIBR) i Wielkiej Brytanii (ACCA).

Do września 2012 pracował w Berlinie, jako członek zarządu pionu produkcji Grupy Vattenfall, dyrektor centralnego zarządzania aktywami produkcyjnymi. Wcześniej, od lipca do grudnia 2010 r. był członkiem zarządu Business Group Vattenfall Central Europe (Niemcy i Polska) na stanowisku dyrektora Strategii, Rozwoju i Energy Business (m.in. zarządzanie portfelem).

W latach 2007 - 2010 był prezesem zarządu Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie), a w latach 2001-2007 członkiem zarządu, dyrektorem produkcji oraz finansów tej spółki. W latach 1992-2001 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen jako partner odpowiedzialny za energetykę.

W latach 2008 – 2012 był prezesem zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki . Obecnie jest jego członkiem zarządu oraz wiceprezydentem PKPP Lewiatan. Członek zarządu wielu organizacji biznesowych, w tym branżowych – energetycznych (m.in. PTEZ) oraz społecznych.

 

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Tel. +48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site