Po uzyskaniu zgód korporacyjnych strony podpiszą umowę wspólników (udziałowców) PGE EJ1 i wystąpią o niezbędne zgody do UOKiK. W rezultacie PGE sprzeda na rzecz pozostałych firm pakiet 438.000 udziałów stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym PGE EJ1 (pozostawiając sobie pakiet kontrolny 70%).

KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. i ENEA S.A. nabędą po 146 000 udziałów, stanowiących po 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1.

Warunkiem sfinalizowania transakcji jest ponadto przyjęcie przez rząd Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Kozieł

+48 (22) 340 11 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site