W wyniku uszkodzenia nikt z pracowników nie ucierpiał i nie ma żadnych zagrożeń dla ludzi, a  także dla środowiska naturalnego. Spółka posiada dostęp do zasobów technicznych i kadrowych umożliwiających usuwanie skutków awarii i nastąpi to natychmiast po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz. Blok nr 4 był wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej sporadycznie  z uwagi na to,  iż jest blokiem najstarszym, przewidzianym do likwidacji w 2016 roku. Operacyjnie traktowany jest jako źródło rezerwowe. Pozostałe bloki energetyczne elektrowni pracują normalnie. Potrzeby odbiorców są w pełni zabezpieczone i nie ma żadnych zagrożeń dla ograniczenia dostawy energii elektrycznej.    Spółka posiada odpowiednie ubezpieczenie od zdarzeń losowych.

gkpge_biuroPrasowe_site