Projekt Instalacji CCS (ang. carbon capture and storage) PGE Elektrowni Bełchatów znalazł się na liście strategicznych inwestycji zaproponowanych przez Komisję Europejską (KE), które otrzymają wsparcie wspólnotowe. Łącznie KE zaproponowała przeznaczenie 5 mld euro na projekty związane z energetyką i szerokopasmowym Internetem, która mają być realizowane w latach 2009-2011. 3,5 mld euro trafi na projekty energetyczne, z czego 1,25 mld euro przeznaczone będzie na instalacje wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Wsparcie ma pomóc w realizacji planu naprawczego Unii Europejskiej związanego z walką z kryzysem finansowym i gospodarczym.

Przewodniczący Komisji Jose Manuel Barroso powiedział: „Cały plan naprawczy UE opiera się na „inteligentnych inwestycjach – zamierzonych jako krótkoterminowy bodziec, który pozwoli realizować cele długoterminowe (…).”

Obecnie w PGE Elektrowni Bełchatów, największej europejskiej elektrowni na węgiel brunatny w Europie, powstaje nowy blok energetyczny o mocy 858 MW. Trwają prace przygotowawcze do wyposażenia go w instalację CCS. PGE Elektrownia Bełchatów podpisała już list intencyjny ze spółką Alstom dotyczący rozwoju, a następnie uruchomienia instalacji do wychwytywania i składowania CO2. W pierwszej fazie projektu, dla istniejącego bloku nr 12 w Elektrowni Bełchatów, Alstom zaprojektuje i zbuduje instalację pilotażową, której doświadczenia zostaną wykorzystane w czasie budowy i eksploatacji instalacji CCS przy nowym bloku . Jej uruchomienie spodziewane jest w połowie 2011 r. W drugiej fazie planowane jest zbudowanie instalacji przemysłowej CCS o większej wydajności, która będzie wychwytywać CO2 z 1/3 strumienia spalin z nowego bloku 858 MW. Uruchomienie tej instalacji planowane jest na 2015 r. W wyniku wykorzystania CCS w Elektrowni Bełchatów, roczna emisja dwutlenku węgla zostanie zmniejszona o ok. 1,7 milion ton rocznie.

gkpge_biuroPrasowe_site