W umowie tej Operator Systemu Przesyłowego zobowiązał się do poczynienia niezbędnych inwestycji, mających zapewnić wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych.

Podpisanie umowy przyłączeniowej odbyło się w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. (PSE Operator S.A.) w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą. W imieniu PSE Operator S.A. dokument podpisała Stefania Kasprzyk – Prezes Zarządu oraz Waldemar Skomudek – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji. PGE Elektrownię Opole SA reprezentował Mirosław Skowron – Prezes Zarządu oraz Dariusz Całus – Członek Zarządu.

Zgodnie z postanowieniami umowy, PSE Operator S.A. zobowiązał się do wykonania rozbudowy istniejącej rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Dobrzeń o nowe pola blokowe i liniowe. Dodatkowo, do 2015 roku Operator Systemu Przesyłowego zbuduje dwutorową linię 400 kV w relacjach Dobrzeń – Pasikurowice (pierwszy tor) i Dobrzeń – Wrocław (drugi tor). Powstanie tej linii warunkuje możliwość wyprowadzenia pełnej mocy z nowych bloków w Elektrowni Opole. Prace wykonawcze rozpoczną się w 2011 roku.

„Zwiększenie możliwości wytwórczych Elektrowni Opole i budowa linii Dobrzeń – Wrocław, Dobrzeń – Pasikurowice będzie mieć kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego zachodniej części kraju. Nowe lokalne źródła mocy jeszcze bardziej zwiększą pewność zasilania województwa opolskiego, jednocześnie zredukują zagrożenie wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej do Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Dodatkową korzyścią dla inwestorów zainteresowanych budową zakładów produkcyjnych zaawansowanych technologii w pobliżu tej linii będzie możliwość bezpośredniego przyłączenia do źródła zasilania o wysokiej pewności” – powiedział Waldemar Skomudek.

„Podpisana umowa jest kolejnym istotnym elementem składowym naszego projektu inwestycyjnego. Mając zabezpieczony odbiór nowych mocy możemy aktualnie skoncentrować się na finalizowaniu przetargu i zintensyfikowaniu działań przed- inwestycyjnych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie za zaangażowanie i doprowadzenie negocjacji do podpisania umowy” – powiedział Mirosław Skowron, prezes zarządu, dyrektor generalny PGE Elektrowni Opole SA.

Niezależnie od zobowiązań wynikających z umowy przyłączeniowej, PSE Operator S.A. prowadzi już działania inwestycyjne mające na celu rozprowadzenie mocy na terenie województwa dolnośląskiego. Trwa budowa linii 400 kV + 110 kV Pasikurowice – Wrocław oraz linii 400 kV + 110 kV Świebodzice – Wrocław, a zakończenie tych inwestycji planowane jest przed 2012 rokiem. Po 2015 roku PSE Operator S.A. przystąpi do rozbudowy KSE w województwie opolskim. Zostaną tam przebudowane linie relacji Groszowice – Ząbkowice i Groszowice – Blachownia z napięcia 220 kV na 400 kV.  

gkpge_biuroPrasowe_site