Ubytek produkcji energii wynikający z ograniczenia pracy PGE Elektrownia Turów zostaje zastąpiony poprzez uruchamianie dodatkowych bloków produkcyjnych w elektrowniach Grupy PGE: PGE Elektrownia Bełchatów, PGE Elektrownia Opole, PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra. Działania te prowadzone w porozumieniu z PSE Operator pozwalają na zbilansowanie ilości energii elektrycznej dostarczanej do krajowej sieci elektroenergetycznej. W wyniku zalania dolnych poziomów wyrobiska, wydobycie w PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zostało wstrzymane. Pracownicy oraz sprzęt został ewakuowany na wyższe poziomy. Trwa akcja zmierzająca do przywrócenia pracy kopalni. Szacuje się, że z chwilą ustąpienia opadów pełne wydobycie będzie możliwe w ciągu kilku dni. W chwili przerwania zapory w elektrowni PGE Elektrownia Turów pracowało planowo 7 bloków. Ze względu na ograniczenia w przesyle popiołów do wyrobiska kopalni, po uzgodnieniu z PSE Operator, zdecydowano o pozostawieniu w ruchu 2 bloków. Posiadane przez elektrownię zapasy węgla pozwalają na utrzymanie elektrowni w ruchu przez okres około tygodnia. Pozostałe bloki, po wznowieniu dostaw węgla i odbioru popiołów, są gotowe do uruchomienia. Pracownicy obu zakładów pracują na wydłużonym czasie pracy i mają zapewnione warunki socjalne i żywnościowe. Kontakt: Biuro Prasowe PGE Polska Grupa Energetyczna SA Joanna Zając Telefon: 0691602973

gkpge_biuroPrasowe_site