Warszawa, 27 lutego 2012 roku – Rozstrzygnięcie Zarządu PGE Elektrownia Opole S.A. w przetargu na budowę dwóch bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne o mocy 900 MW każdy dla PGE Elektrownia Opole S.A. oraz późniejsze odrzucenie protestu Alstom Power Sp. z o.o. Polska oraz Alstom Power Systems GmbH zostały podjęte w oparciu o obowiązujące w Polsce zgodne z regulacjami Unii Europejskiej  przepisy prawa i procedury.

Potwierdzeniem słuszności stanowiska Firmy było styczniowe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania Alstom Power Sp. z o.o. Polska oraz Alstom Boiler Deutschland GmbH.

Publiczne wypowiedzi Prezesa Grupy Alstom Pana Patricka Krona, jakie pojawiły się w dniu 22 lutego 2012 roku sugerujące, iż wpływ na decyzje Zarządu PGE Elektrowni Opole S.A. miały „jakieś drugorzędne kwestie administracyjne” są niezgodne ze stanem rzeczywistym.    

Łukasz Witkowski
Kierownik Komunikacji Zewnętrznej
PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                                                       

GK PGE Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.

gkpge_biuroPrasowe_site