Od godz. 10.00 dnia dzisiejszego, PGE KWB Turów rozpoczęła także przyjmowanie odpadów paleniskowych (popiołu) z elektrowni do wyrobiska kopalni - drugiego czynnika warunkującego włączanie kolejnych bloków do produkcji energii elektrycznej w PGE Elektrownia Turów. Pewne utrudnienie w przywróceniu pełnej produkcji mogą stanowić jeszcze ograniczone dostawy mediów technologicznych (kamień wapienny, mazut, chemikalia) wynikające z uszkodzenia torów kolejowych i dróg. Sytuacja jest stabilna: trwa szacowanie strat oraz prowadzone są prace przygotowawcze i projektowe do: do przywrócenia kopalni do stanu przed zdarzeniem losowym  oraz do odbudowy zapory w Niedowie – zbiornika technologicznego elektrowni. Kadra i pracownicy kopalni pracują w ruchu zakładu górniczego zgodnie z przyjętymi normami. Utrudnieniem jest dowóz pracowników spoza Bogatyni trasą przez Czechy. W chwili obecnej nie ma żadnych zagrożeń powodziowych dla majątku produkcyjnego kopalni i elektrowni.  

gkpge_biuroPrasowe_site