Postępowanie zostało przeprowadzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z Dobrymi praktykami w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa oraz przy wsparciu firmy Russell Reynolds Associates Sp. z o.o. W trakcie trwającego postępowania, Rada Nadzorcza stwierdziła, że Pan Paweł Smoleń spełnił oczekiwania Rady Nadzorczej w kontekście wymagań stawianych kandydatom biorącym udział w postępowaniu.

W ocenie Rady Nadzorczej Pan Paweł Smoleń posiada kompetencje oraz predyspozycje do pełnienia stanowiska w Zarządzie Spółki. Postępowanie konkursowe prowadzone było w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych oraz przyjęte przez Ministerstwo Skarbu Państwa w styczniu 2012 roku Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

W imieniu Rady Nadzorczej
Marcin Zieliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

gkpge_biuroPrasowe_site