Wybór został dokonany w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, do którego dopuszczonych zostało 33 kandydatów, prowadzonego przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z Dobrymi praktykami w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa oraz przy wsparciu firmy doradczej Amrop.

W trakcie trwającego postępowania Rada Nadzorcza stwierdziła, że Pan Krzysztof Kilian oraz Pani Bogusława Matuszewska spełnili oczekiwania Rady Nadzorczej w kontekście wymagań stawianych kandydatom biorącym udział w postępowaniu. W ocenie Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Kilian oraz Pani Bogusława Matuszewska posiadają kompetencje oraz predyspozycje  do pełnienia stanowisk w Zarządzie Spółki. Postępowanie konkursowe prowadzone było w oparciu o przyjęte przez Ministerstwo Skarbu Państwa w styczniu 2012 roku Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa.   W imieniu Rady Nadzorczej Marcin Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki        

Kontakt dla mediów:

Łukasz Witkowski,
Rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. GK

 

PGE Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.

gkpge_biuroPrasowe_site