Pan Bogdan Pilch pełnił ostatnio obowiązki Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w GDF SUEZ Energia Polska S.A. Odpowiadał za działania związane z rozwojem spółki na rynku energii elektrycznej i gazu – przede wszystkim za rozwój nowych mocy w oparciu o paliwa konwencjonalne, odnawialne oraz mocy jądrowych. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Wybór został dokonany w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Dobrymi praktykami stosowanymi w Spółce. Intencją Rady Nadzorczej był wybór kandydata o najwyższych kompetencjach i doświadczeniu zawodowym w obszarach zgodnych ze strategicznymi zadaniami Spółki. Grupa Kapitałowa PGE realizuje założenia wynikające z obowiązującej strategii. Zgodnie z przyjętymi planami PGE zamierza wybudować do 2015 roku 1000 MW mocy w lądowych farmach wiatrowych oraz dalsze 1000 MW z morskich farm wiatrowych do roku 2020.

Kontakt dla mediów:

Łukasz Witkowski, rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl
+48 695883873

 

Grupa Kapitałowa PGE jest największą w Polsce Grupą sektora elektroenergetycznego oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Grupa Kapitałowa PGE to niekwestionowany lider pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Działalność PGE koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa posiada ok. 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,51 TWh. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.

gkpge_biuroPrasowe_site