Generalny Wykonawca kończy prace związane z organizacją terenu budowy polegające m.in. na wykonaniu „miasteczka” kontenerowego dla pracowników, a 2 lipca rozpoczął etap robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów pod budynki kotłowni i maszynowni.

Zakończenie tego etapu budowy przewidywane jest na przełom sierpnia i września 2014 r. Elektrownia Opole rozbudowywana jest o nowe bloki nr 5 i 6, które produkować będą 13,4 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na dostarczenie energii do ponad 4 mln gospodarstw domowych.

Zgodnie z postanowieniami kontraktu o wartości 11,6 mld zł brutto, przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kwartale 2018 r., natomiast bloku numer 6 w I kwartale 2019 r. Inwestycja PGE Polskiej Grupy Kapitałowej SA realizowana przez konsorcjum firm Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power, zostanie wykonana w formule „pod klucz” obejmującej projektowanie, dostawę urządzeń, budowę, rozruch, przekazanie do eksploatacji i serwis w okresie gwarancyjnym (EPC - engineering, procurement, construction).

Dodatkowe informacje dla mediów:

Maciej Szczepaniuk

Rzecznik Prasowy

PGE Polska Grupa Energetyczna

+48 (22) 340 10 62

biuro.prasowe@gkpge.pl

 


gkpge_biuroPrasowe_site