Wyniki badania prowadzonego przez Thomson Reuters Extel uznawane są za jeden z najważniejszych rankingów oraz jako źródło wiedzy o najlepszych praktykach na rynku kapitałowym. W zakresie relacji inwestorskich wyniki przedstawiają osiągnięcia spółek publicznych w komunikacji z inwestorami na całym świecie. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzone zostało badanie dla spółek polskich. Wyniki ankiety oparte są na spójnych i przejrzystych kryteriach i pozwalają na rzetelną ocenę prowadzonej polityki informacyjnej w zakresie obowiązków informacyjnych oraz relacji inwestorskich będących podstawą budowy długoterminowej wartości spółki oraz jej reputacji. Wyniki badania przeprowadzonego w 2013 roku opierają się na analizie ankiet wśród ponad 15,000 uczestników na całym świecie, w tym ponad 11,500 zarządzających aktywami i przedstawicieli funduszy, ponad 2,500 analityków giełdowych oraz ponad 1,000 osób z grona relacji inwestorskich. Liczba uczestników tegorocznego badania była najwyższa w historii. Wszystkie dane wykorzystywane w budowie rankingu, proces ich weryfikacji, otrzymane głosy oraz metodologia wykorzystana przy badaniu zostały poddane zewnętrznemu audytowi.

***
Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site