Wysoką pozycję RI PGE zajęły także w skali europejskiej – 6. miejsce wśród 27 spółek sektora elektroenergetycznego na Starym Kontynencie. W kategorii Corporate governance and disclosure policy RI PGE zajęły najwyższe miejsce wśród polskich firm i bardzo wysokie, bo aż 8 miejsce w Europie. Najwyższy wynik w kraju (ex aequo z PKN Orlen i KGHM) zdobyły także w kategorii Financial reporting, zaś drugie w kategoriach: Best in country oraz Investor meetings.

IR Magazine to najbardziej prestiżowe czasopismo branżowe w Europie, które przeprowadza coroczne badanie wśród inwestorów instytucjonalnych i analityków domów maklerskich. Relacje spółek z rynkiem kapitałowym oceniane są w 11 kategoriach. O miejscu w rankingu decyduje suma zdobytych punktów.

gkpge_biuroPrasowe_site