W trakcie rozmów w ramach panelów dyskusyjnych „Przemysł w Europie. Reindustrializacja – od wizji po strategię” oraz „Energetyka. Rynek mocy”, Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, zaprezentował stanowisko Spółki w obszarach kluczowych dla przyszłości sektora.  

Motorem rozwoju Europy może być tylko przemysł. Już dzisiaj stanowi on 15 proc. PKB, a w celach Unii Europejskiej udział ten w 2020 r. ma sięgnąć 20 proc. Mamy więc w tej kwestii spore aspiracje – podkreślał Marek Woszczyk. Reindustrializacja oznacza zwiększenie popytu na energię, co dla największego producenta energii elektrycznej w Polsce, jakim jest PGE Polska Grupa Energetyczna, jest korzystne – tłumaczył.

Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, był uczestnikiem debat „Inwestycje w sektorze energetyki” oraz „Energetyka atomowa w UE”. W ich trakcie zwracał uwagę, że inwestowanie w energetykę konwencjonalną opartą na krajowych zasobach węgla jest racjonalne, dobre dla lokalnej gospodarki i poprawia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Każdy nasz projekt inwestycyjny zwiększa wartość Grupy Kapitałowej – podkreślał Dariusz Marzec.

Monika Morawiecka, Dyrektor Departamentu Strategii, w dyskusji „Rynek energii w Polsce i Europie” wskazała, jakie są główne trendy regulacyjne w Europie: racjonalizacja systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzanie mechanizmów mocowych.

Udział w EKG wziął także Maciej Górski, Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna. W swoich wypowiedział podkreślał, że GK PGE jest jednym z liderów w sektorze energetyki wiatrowej.    

 

gkpge_biuroPrasowe_site