Emisję poprzedziły spotkania przedstawicieli PGE z ponad 60 inwestorami w Paryżu, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie. Magdalena Bartoś, Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych dodaje: Bardzo cieszy skala zainteresowania emisją PGE i zaufanie inwestorów do naszych obligacji, jak również niesłychanie pozytywne przyjęcie otwartej komunikacji ambitnego programu inwestycyjnego. Jestem tym bardziej usatysfakcjonowana, że aprobata inwestorów dla założeń strategii GK PGE przełożyła się wprost na zainteresowanie obligacjami Grupy. Cieszę się, że zyskały uznanie nie tylko wśród inwestorów europejskich, ale również instytucji globalnych inwestujących w euro.

Debiut obligacji PGE na rynku europejskim jest szczególnie istotny z perspektywy oceny ryzyka finansowego. Inwestorzy bardzo pozytywnie przyjęli wysoką ocenę ryzyka kredytowego PGE, która uwzględnienia zintegrowany łańcuch wartości oraz zdywersyfikowane źródła przychodów.

Inwestorzy doceniają bardzo dobrą kondycję finansową spółki. Koszt pozyskanego finansowania odzwierciedla również ich zaufanie do realizacji zobowiązań finansowych w przyszłości, w trakcie trwania programu inwestycyjnego zawartego w przyjętej niedawno strategii GK PGE – podkreśla Magdalena Bartoś.  

Euroobligacje PGE są najtańszą emisją spośród wszystkich papierów dłużnych emitowanych dotychczas przez przedsiębiorstwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Biuro Prasowe

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

gkpge_biuroPrasowe_site