Na posiedzeniu, w dniu 21 września 2010 r. Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna wyraziła zgodę na zawarcie Umowy sprzedaży 84,19% akcji spółki Energa SA, za cenę i na warunkach określonych w parafowanym przez Zarząd PGE projekcie umowy, dotyczącym nabycia od Skarbu Państwa 4.183.285.468 akcji Energa SA, stanowiących 84,19 proc. jej kapitału zakładowego. *** Wiążące warunki umowy sprzedaży akcji Energa S.A. zaproponowane przez PGE zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa  

gkpge_biuroPrasowe_site