Jest to wyróżnienie ważne dla całej polskiej branży energetycznej, której głos na temat polityki klimatycznej UE będzie teraz jeszcze mocniejszy. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Fulvio Conti, Prezes Zarządu włoskiego koncernu energetycznego Enel. Drugim wiceprezesem, wybranym rok temu, pozostaje Johannes Teyssen, Prezes Zarządu niemieckiej spółki E.ON.

„Od roku 2014 zacznie działać europejski wspólny rynek energii elektrycznej. W mojej ocenie europejska polityka energetyczna wymaga już dzisiaj rewizji uwzględniającej koszty związane z planowanymi zmianami. Integracja nie może dotyczyć wyłącznie obszaru dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla klientów w państwach członkowskich. Kluczowe dla przyszłości będzie rozszerzenie zasady wspólnoty także na obszary związane z realizacją ambitnych celów wynikających z europejskiego pakietu klimatycznego, przede wszystkim ograniczenia emisji CO2. Warto wykorzystać potencjały wytwórcze wszystkich państw członkowskich  jednocześnie dążyć do rzeczywistego ograniczenia emisji. Takie podejście przyniesie korzyści dla całego europejskiego przemysłu. Pozwoli także na dostosowanie się i zatrzymanie trwającej ucieczki branż przemysłowych związanych dzisiaj z wyższą emisją CO2. Wierzę, że obecność przedstawiciela Polski w strukturach najważniejszej europejskiej organizacji, dbającej o interesy sektora energetycznego sprawi, że nasze opinie i sugestie odnośnie polityki klimatycznej będą słyszalne wyraźniej i podkreślane mocniej. Stanowisko w stowarzyszeniu przyjmuję jako misję, w której będę chciał walczyć o odpowiednie warunki dla rozwoju polskiej energetyki. – skomentował swoją nominację na Wiceprezesa Eurelectric Tomasz Zadroga.

Eurelectric to stowarzyszenie branżowe reprezentujące wspólne interesy przemysłu energetycznego w skali paneuropejskiej oraz posiadające podmioty stowarzyszone na kilku innych kontynentach. Jego celem jest wspieranie rozwoju i konkurencyjności tego sektora, promowanie interesów swoich członków na płaszczyźnie politycznej i przekonywanie do wypracowanej wspólnie strategii działania.

Polska, której sektor elektroenergetyczny opiera się w 95% na węglu, szczególnie zabiega o to aby europejskie obciążenia związane z ochroną klimatu były dzielone świadomie pomiędzy poszczególne kraje członkowskie, z uwzględnieniem ich obecnego mixu paliwowego. Taka zmiana oznaczałaby pozyskiwanie energii ze źródeł dominujących w danym kraju (Francja - atom, Skandynawia - woda, Polska, Niemcy, Wielka Brytania - węgiel, Włochy, Portugalia, Hiszpania - słońce). Niezależnie od tego, kraje europejskie powinny ocenić możliwość rozbudowy energetyki opartej na wietrze oraz biomasie z zastrzeżeniem konieczności zmian obecnych uregulowań, które dzisiaj powodują, że spala się dobre jakościowo drewno, którego brakuje innym przemysłom.

Dodatkowa informacja o Grupie Kapitałowej PGE:

Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

GK PGE posiada niekwestionowaną pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej – 25%.

Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym.

Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada 12,2 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej pionowa integracja oraz obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.).

Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. PGE jest firmą godną zaufania, która działa w oparciu o najwyższe standardy korporacyjne.

Dodatkowa informacja o Eurelectric:

Eurelectric (ang. Union of the Electricity Industry) powstał w 1999 roku, w wyniku połączenia organizacji UNIPEDE (ang. International Union of Producers & Distributors of Electrical Energy) i Europejskiego Zgrupowania Eurelectric krajów UE. Polska należy od 2000 roku, a reprezentowana jest przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. EURELECTRIC reprezentuje wspólne interesy całego sektora elektroenergetycznego. Misją Eurelectric jest wspomaganie procesu rozwoju i konkurencyjności przemysłu energetycznego i promowanie roli, jaką pełni energia elektryczna w rozwoju społeczeństwa. Pełne członkostwo w organizacji przyznawane jest narodowym stowarzyszeniom reprezentującym sektor elektroenergetyczny danego kraju, należącego do OECD i jednocześnie będącego członkiem UE lub krajem kandydującym do UE. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi 33 członków pełnych, w tym członkowie ze wszystkich 27 Państw Członkowskich UE, jak również państwa, które aktualnie prowadzą negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii oraz pozostałe kraje Europy będące członkami organizacji OECD.

© EURELECTRIC  

© EURELECTRIC  

gkpge_biuroPrasowe_site