Porozumienie gwarantuje pracownikom Kopalni dotychczas nabyte prawa pracownicze oraz inne świadczenia, bez ich podmiotowego lub przedmiotowego rozszerzania. Tym samym zakończony został spór zbiorowy trwający w Kopalniach.

W ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE prowadzone są konsultacje z przedstawicielami pracowników we wszystkich obszarach działalności Grupy w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących spraw pracowniczych.

- Jest to pierwsza taka umowa w Grupie Kapitałowej PGE, ale nie ostatnia. Rozmowy ze stroną społeczną branży węgla brunatnego były konstruktywne, a podpisane porozumienie pokazuje, że możemy przeprowadzać zmiany w sposób ewolucyjny, a nie – rewolucyjny. Idąc w tym kierunku spokojnie zbudujemy największą firmę w tej części Europy – podkreślił Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.  

gkpge_biuroPrasowe_site