Porozumienie zakłada objęcie przez strony po 50% w planowanym przedsięwzięciu. Elektrownia planowana jest w okolicach Lublina, a dzięki najnowocześniejszej ultrakrytycznej technologii oraz współspalaniu biomasy spowoduje istotne zmniejszenie emisyjności polskiej elektroenergetyki.

gkpge_biuroPrasowe_site