Dzięki temu, do krajowego systemu elektroenergetycznego po raz pierwszy popłynął prąd z nowobudowanego bloku Elektrowni Bełchatów.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w lokalizacji Oddziału Elektrownia Bełchatów realizuje inwestycję strategiczną związaną z budową nowego bloku konwencjonalnego o mocy 858 MW, którego wykonawcą „pod klucz” jest Konsorcjum firm Alstom. Obecnie prowadzone prace mają za zadanie sprawdzenie poprawności współdziałania wszystkich układów technologicznych oraz gotowości do współpracy z krajowym systemem elektroenergetycznym. Uwieńczeniem tych testów jest wykonanie pierwszej synchronizacji bloku 858 MW, która wykonana została w dniu 10 czerwca br., po zakończeniu pierwszego etapu prób elektrycznych.

Oddanie bloku do eksploatacji komercyjnej przewiduje się w trzecim kwartale bieżącego roku.  

Dodatkowa informacja o Grupie Kapitałowej PGE S.A.:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Produkcja energii elektrycznej w 2010 roku wyniosła około 53 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,2 GW.

Informacja o PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA to jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA składa się z centrali i 11 oddziałów, które znajdują się w różnych miastach Polski. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie.

Spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 76% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej -  wytwarza ok. 40 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. Dostarcza na rynki lokalne blisko  22,4 mln GJ ciepła.

Informacja o Alstom

Alstom jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, transmisji energii oraz infrastruktury kolejowej, który wyznacza kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii. Alstom produkuje najszybsze pociągi oraz zautomatyzowane systemy metra o największej przepustowości na świecie, jak również dostarcza rozwiązania w zakresie zintegrowanych elektrowni realizowanych ‘pod klucz’ oraz usług w odniesieniu do szerokiego zakresu źródeł energii, włączając energię wodną, jądrową, gazową, węglową oraz wiatrową. Ponadto, Alstom oferuje szeroki asortyment rozwiązań w zakresie transmisjii energi elektrycznej, przy szczególnym nacisku na rozwiązania dotyczące sieci typu ‘smart grid’.  Grupa zatrudnia  93.500 pracowników w ponad 100 krajach, zaś wartość jej sprzedaży w roku 2010/20101 wyniosła ponad 20,9 mld euro.

Dalszych informacji udziela:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Sylwia Filimon
Departament Komunikacji Korporacyjnej
Sylwia.filimon@gkgpe.pl  
Tel. 22 340 26 69
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA:
Magdalena Kula
Dyrektor Departamentu Komunikacji
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
magdalena.kula@gkpge.pl
tel: 695883923
Alstom:
Dorota Januszkiewicz
Dyrektor ds. Komunikacji
ALSTOM Power Sp. z o.o.
dorota.januszkiewicz@power.alstom.com
tel. 55 239 22 22      

gkpge_biuroPrasowe_site