Konferencja odbędzie się 26 września 2014 r. w Centrum Nauk Kopernik w Warszawie. Przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE), polskiego rządu, biznesu oraz eksperci branżowi omówią problem konsekwencji, jakie zaproponowane przez KE zmiany mogą mieć m.in. na tempo wzrostu gospodarczego, ceny energii, rynek pracy, a także na konieczność poszukiwania alternatywnych wobec węgla źródeł energii.

W styczniu 2014 r. KE opublikowała „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii”. Główne założenia tego dokumentu dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. oraz 27–proc. udziału energii odnawialnej (OZE) do roku 2030. Ostateczna decyzja o przyjęciu pakietu klimatycznego może zapaść w tym roku.

W konferencji w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, oprócz Marka Woszczyka udział wezmą m.in.: Jos Delbeke, Dyrektor Generalny DG Climate Action (Komisja Europejska); Maciej Grabowski, Minister Środowiska i Johannes Teyssen, Prezes Eurelectric i E.ON.

gkpge_biuroPrasowe_site