Podczas wczorajszego spotkania, przedstawiciele firm, które podpisały pod koniec stycznia br. listy intencyjne dotyczące współpracy w zakresie poszukiwań gazu z łupków, podtrzymali wolę dalszej współpracy. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel ENEA S.A. - m.in. z powodu dołączenia tej spółki do grupy firm, oraz zmiany formuły współpracy, postanowiono o wydłużeniu do końca czerwca terminu zakończenia rozmów dotyczących współpracy. Prezesi wszystkich spółek uznali, że bardziej efektywna będzie wspólna działalność na koncesji Wejherowo, która jest jedną z 15 koncesji poszukiwawczych gazu z łupków będących w posiadaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Według ekspertów należy do najbardziej perspektywicznych.

Prace na koncesji Wejherowo, PGNiG S.A. rozpoczęło w 2010 roku. Na odwiercie Lubocino 1 wykonano we wrześniu 2011 roku zabiegi szczelinowania, które potwierdziły występowanie gazu z łupków. Analizy gazu z łupków syluru i ordowiku potwierdziły jego bardzo dobre parametry energetyczne, brak siarkowodoru i niską zawartość  azotu. Kolejne analizy potwierdzają występowanie węglowodorów ciężkich. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania odwiertu poziomego.

Wspólne prace poszukiwawcze gazu z łupków umożliwią zintensyfikowanie działalności w tym zakresie.  

gkpge_biuroPrasowe_site