W tegorocznym wydaniu ”Top Marki” przedstawiono 11 branż, a w każdej z nich pięć najczęściej opisywanych w prasie marek. W kategorii energetyka pierwsze miejsce zajęła PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., zdobywając 118 punktów i dystansując konkurencję. Wartość ekspozycji marki PGE w prasie została wyceniona na ponad 273 mln złotych, podczas gdy ekspozycję drugiej w zestawieniu marki Tauron wyceniono na 137 mln złotych. - Cieszymy się, że marka PGE została tak wysoko oceniona w rankingu, w którym po raz pierwszy uwzględniono również firmy z sektora energetycznego – mówi Urszula Baranowska, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Na efekty medialne PGE, a tym samym na wynik tegorocznego zestawienia miały wpływ m.in. takie czynniki, jak udany debiut giełdowy Spółki, czy wejście do prestiżowego indeksu WIG20. Nie bez znaczenia dla liczby i wydźwięku publikacji prasowych pozostało także zaangażowanie PGE w sponsoring drużyn i rozgrywek sportowych oraz stadionu PGE Arena Gdańsk – dodaje Urszula Baranowska. Podstawą rankingu najczęściej i najlepiej opisywanych przez prasę marek w Polsce był monitoring 310 tys. publikacji, które ukazały się od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r. w ponad tysiącu tytułów prasowych. Ogólna punktacja zależała od liczby poświęconych danej marce tekstów, ich zasięgu i wydźwięku (negatywny, neutralny bądź pozytywny).

gkpge_biuroPrasowe_site