Zgodnie z określoną przez Ministerstwo Skarbu Państwa procedurą sprzedaży Energa, PGE złożyła tzw. ofertę ostateczną po przeprowadzeniu procesu „due dilligence”, czyli wykonaniu szeregu szczegółowych analiz biznesowych, prawnych i finansowych. - Jesteśmy przekonani, że to PGE jest najlepszym partnerem dla Energa. Nasze analizy potwierdziły liczne potencjalne efekty synergii pomiędzy PGE a Energą. Połączenie potencjałów obu grup energetycznych stworzy efektywny podmiot o uzupełniających się kompetencjach. Cena, którą zaproponowaliśmy w ofercie pozwoli wygenerować istotną wartość dla akcjonariuszy – powiedział Tomasz Zadroga, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Współpraca pomiędzy PGE i Energą w ramach jednej grupy kapitałowej pozytywnie wpłynie między innymi na stabilność dostaw energii w naszym kraju, szczególnie na terenach, gdzie już dzisiaj malejąca podaż energii może stać się barierą rozwoju. Zapewnienie stabilnych dostaw będzie możliwe zarówno dzięki wykorzystaniu istniejących mocy wytwórczych PGE, jak i inwestycjom w nowe źródła energii i sieć dystrybucji. Obecny potencjał finansowy PGE będzie istotnym wsparciem dla realizacji wszystkich ekonomicznie uzasadnionych inwestycji Energi w tym zakresie. Połączenie obu grup pozytywnie wpłynie również na realizację programu jądrowego. Jednym z istotnych źródeł energii dla Pomorza może być elektrownia jądrowa. Trzy z kilku rozważanych lokalizacji tej inwestycji znajdują się na terenie obsługiwanym przez Energę, dzięki czemu energia z atomu będzie dostarczana bezpośrednio do klientów, bez konieczności przesyłania jej w odległe rejony kraju. PGE planuje, by docelowo na Pomorzu znajdowało się centrum kompetencyjne Grupy w dziedzinie energetyki jądrowej. - Jeżeli Energa dołączy do PGE będziemy wspólnie działać w taki sposób, by zaspokajać zarówno potrzeby gospodarki, jak i klientów w zakresie dostępności energii oraz spełniać oczekiwania rynku odnośnie konkurencyjności cen – dodał prezes Zadroga. Ewentualne połączenie PGE i Energi będzie neutralne jeśli chodzi o ceny energii. Już teraz w obszarach dystrybucji PGE ceny dla klientów indywidualnych należą do najniższych w kraju. Ponadto, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami od stycznia 2011 r. PGE będzie sprzedawała poprzez giełdy towarowe prawie całą wyprodukowaną energię, dopuszczoną do obrotu w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Energetyczne. Dzięki temu ceny energii będą kształtowane wyłącznie przez prawa popytu i podaży. W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu Transakcji PGE przystąpi do negocjacji szczegółowych warunków umowy ze Sprzedawcą oraz przeprowadzi uzupełniające badanie due diligence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach w Transakcji, w tym do ewentualnego podpisania umowy sprzedaży Akcji, której wykonanie będzie uwarunkowane uzyskaniem zgody organu antymonopolowego. PGE w oparciu o przeprowadzone analizy zakłada wysokie prawdopodobieństwo wydania przez organ antymonopolowy warunkowej zgody na Transakcję, w odpowiedzi na ewentualny wniosek PGE i jego treść. Niezależnie od powyższego, w ocenie PGE zachodzą również przesłanki do wydania zgody w trybie nadzwyczajnym.

gkpge_biuroPrasowe_site