PGE zamierza wprowadzić do obrotu giełdowego prawie 100 proc. wytwarzanej energii, zgodnie z trybem określonym w art. 49 a ustawy Prawo Energetyczne. Zobowiązanie zacznie obowiązywać od stycznia 2011 roku.

Intencją PGE jest to, by ceny energii na polskim rynku były kształtowane w sposób maksymalnie przejrzysty, podobnie jak to dzieje się w większości innych krajów. Takiej struktury sprzedaży jak my nie będzie miał żaden europejski koncern energetyczny. Oceniamy, że w perspektywie integracji rynków energii w Europie oraz wobec szybkiego rozwoju rynku krajowego, dotychczas funkcjonujący w Polsce system, obejmujący również PGE, musi się zmienić – mówi Tomasz Zadroga, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Decyzja podjęta przez Zarząd PGE jest elementem zmian, jakie obecnie przechodzi Grupa. Dotyczy to przede wszystkim procesu integracji wewnętrznej i utworzenia pięciu spółek strategicznych odpowiedzialnych za poszczególne segmenty biznesu. Decydując się na handel giełdowy, a tym samym kształtowanie cen energii na rynku hurtowym przez prawa popytu i podaży, Grupa będzie musiała przykładać większą wagę do podnoszenia efektywności działania, zatem dokonywać dalszej restrukturyzacji.

Nowe rozwiązanie traktujemy jako projekt strategiczny dla spółki realizowany z myślą o korzyściach biznesowych. Chcemy jednocześnie pokazać, że jesteśmy w pełni transparentni i nie tworzymy monopoli w energetyce.  – dodaje Tomasz Zadroga.

gkpge_biuroPrasowe_site