„Przeanalizowaliśmy różne warianty i doszliśmy do wniosku, że sprzedaż akcji jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Obecna sytuacja na rynku wydaje się sprzyjać takim transakcjom. Przygotowujemy postępowanie konkurencyjne na wybór doradcy transakcyjnego przy sprzedaży akcji Polkomtela” – powiedział Prezes PGE Tomasz Zadroga. Dodał, że decyzja ta jest zgodna ze strategią Grupy Kapitałowej PGE, która zakłada koncentrację na biznesie energetycznym i sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością. PGE Polska Grupa Energetyczna posiada 21,85% akcji Polkomtela. Pozostałymi udziałowcami są PKN Orlen, KGHM, Weglokoks oraz Vodafone. *** Dodatkowe informacje o Spółkach: Polkomtel S.A. jest operatorem uruchomionej w 1996 r. sieci telefonii komórkowej Plus, dostępnej dla 99% mieszkańców Polski zamieszkujących 98% terytorium kraju. Obecnie sieć Plus jest największą siecią telefonii komórkowej w Polsce. Jak podaje sam Polkomtel, po drugim kwartale 2009 r. zajmował on pozycję lidera rynku pod względem liczby klientów – zarówno w segmencie klientów kontraktowych, jak i korzystających z usług przedpłaconych. Przychody Polkomtela ze sprzedaży w 2008 r. wyniosły około 8,5 mld złotych, EBIDTA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) około 3,1 mld złotych, a zysk netto prawie 1,4 mld złotych. Udziałowcami Polkomtel S.A. są: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (21,85%), Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (24,39%), KGHM Polska Miedź S.A. (24,39%), Vodafone Americas Inc. (19,61%), Vodafone International Holdings B.V. (4,78%), Węglokoks S.A. (4,98%). PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych.   Kontakt dla mediów: Jacek Strzałkowski PGE Polska Grupa Energetyczna Rzecznik Prasowy e-mail: jacek.strzalkowski@pgesa.pl tel.: (022) 340 19 32

gkpge_biuroPrasowe_site