Raport FOB jest zbiorem najciekawszych działań z zakresu CSR reprezentowanych przez firmy w danym roku. PGE została wyróżniona za program Human Oriented Productivity Improvement Programme, wdrożony w PGE Elektrownia Bełchatów. Istotą programu HOPP jest stałe pobudzanie innowacyjności pracowników i wykorzystywanie oddolnych pomysłów, które mogą przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania firmy w różnych obszarach. Od momentu wdrożenia programu HOPP w 1999 r. zgłoszonych zostało ponad 800 wniosków usprawniających, w tym 143 tylko w roku 2009.

gkpge_biuroPrasowe_site