W trakcie rundy sesji aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z okresu rozliczeniowego 2008-2012 KOBiZE sprzedał PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA 191 798 uprawnień do emisji (EUA) po cenie rozliczeniowej 18,90 zł (ok.4,52 EUR) / t.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Biuro prasowe PGE:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site