Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska, podczas konferencji w dniu 16 marca br., zaprezentowali ranking 27 potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych. Scharakteryzowali również kryteria, które brane były pod uwagę przy dokonywaniu oceny przydatności poszczególnych lokalizacji. W dniu 19 marca br. nastąpi formalne przekazanie do PGE opracowania z wynikami analiz przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, co umożliwi zintensyfikowanie badań lokalizacyjnych w miejscach ocenionych jako najbardziej atrakcyjne dla budowy elektrowni jądrowych. Oprócz pogłębienia analiz w oparciu o kryteria wzięte pod uwagę przy tworzeniu rankingu zaprezentowanego przez Ministerstwo Gospodarki, PGE analizować będzie dodatkowo  ekonomiczne aspekty budowy elektrowni jądrowej w poszczególnych miejscach oraz dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje, w tym panujące stosunki własnościowe. Przewiduje się, że pogłębione analizy zostaną przeprowadzone w czterech do sześciu potencjalnych lokalizacjach, tak aby z końcem tego roku możliwe było wyłonienie najlepszej lokalizacji dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.    PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zamierza zbudować dwie elektrownie jądrowe o planowanej mocy około 3000 MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem oddanie do użytku pierwszego bloku w pierwszej elektrowni jądrowej mogłoby nastąpić do końca 2020 roku, a następnych bloków co dwa lub trzy lata.

gkpge_biuroPrasowe_site