Randstad Award to największy międzynarodowy projekt badawczy dotyczący wizerunku pracodawców. W ramach badania w 18 krajach na całym świecie zbierane są opinie ponad 160 000 respondentów o grupie największych pracodawców na danych rynkach. W wyniku badania co roku wyłaniani są najbardziej atrakcyjni pracodawcy. W Polsce laureaci tego tytułu zostali wybrani głosami ponad 7000 respondentów – potencjalnych pracowników, którzy oceniają znaczenie różnych aspektów zatrudnienia w odniesieniu do 150 największych pracodawców. Z perspektywy branż najbardziej atrakcyjną dla pracowników jest energetyka i ciepłownictwo. Sektor ten otrzymał najwyższe noty wśród badanych, którzy identyfikują go zarazem z wysokimi zarobkami (36%), jak i bezpieczeństwem zatrudnienia (32%) oraz troską o środowisko (29%) i stabilną sytuacją finansową (24%). W Polsce badanie Randstad Award było realizowane po raz trzeci. Szczegóły na temat badania i wyników znajdują się na stronie: http://www.randstad.pl/o-randstad/randstad-award/wyniki

gkpge_biuroPrasowe_site