PGE, zgodnie z danymi na dzień 31 stycznia 2010 r., sklasyfikowana była na szóstym miejscu w WIG20 z udziałem na poziomie 5,91%.

Od 22 marca br. akcje PGE uwzględniane są również przy obliczaniu indeksu CECE, grupującego akcje 29 największych i najbardziej płynnych spółek z Europy Środkowej. Indeks CECE składa się z trzech różnych indeksów (spółek czeskich -  CTX, węgierskich - HTX i polskich - PTX). O zmianach w ich składzie decyduje komitet indeksowy, który zbiera się raz na pół roku (w marcu i wrześniu).

Obecność PGE w obu prestiżowych indeksach giełdowych wiąże się m.in. z szansą na znacznie większe zainteresowanie ze strony zarządzających funduszami, analityków i inwestorów indywidualnych.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w listopadzie 2009 roku. Była to jedna z największych ofert w historii polskiego rynku kapitałowego oraz największa spośród ubiegłorocznych w całej Europie.

gkpge_biuroPrasowe_site