Europejski Kongres Gospodarczy to forum wymiany opinii na tematy związane z gospodarczą przyszłością Polski i Europy. Wśród najważniejszych zagadnień, które zostaną poruszone przez przedstawicieli Unii Europejskiej, polityki i biznesu znajdzie się energetyka. Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Katowicach w dniach 15-17 kwietnia 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) została partnerem tego wydarzenia W panelach dyskusyjnych poświęconych energetyce ich uczestnicy będą poruszać najważniejsze obecnie kwestie dla sektora tj. pakiet klimatyczny, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną oraz politykę energetyczną Polski i Unii Europejskiej. Prezes PGE Tomasz Zadroga weźmie udział w dwóch panelach. Pierwszy z nich: Polityka energetyczna Unii Europejskiej odbędzie się 15 kwietnia o godz. 16.45 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Podczas panelu omawiane będą m.in. pakiet energetyczno-klimatyczny i bezpieczeństwo energetyczne UE. W dniu 17 kwietnia o godz. 9.00 Prezes Zadroga wystąpi w panelu Energetyka – rynek energii elektrycznej, który odbędzie się w Hotelu Qubus w Katowicach. Poruszone zostaną tam tematy wspólnego, europejskiego rynku energii, bariery i trudności w jego organizacji, działania liberalizujące rynek. 16 kwietnia o godzi. 11.30 w Hotelu Qubus w Katowicach Wojciech Topolnicki, Wiceprezes PGE uczestniczyć będzie w panelu Innowacyjność w obronie klimatu. Dyskusja dotyczyć będzie m. in. czystych technologii węglowych, innowacyjności w energetyce oraz programów Unii Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju technologii z zakresu ochrony środowiska. 17 kwietnia o godz. 14.45 Prezes PGE Elektrowni Bełchatów, Krzysztof Domagała weźmie udział w  panelu Czyste technologie węglowe, który  odbędzie Hotel Qubus w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy 2009 to jedno z największych spotkań przedstawicieli biznesu i polityki w Europie Środkowej. Podczas 3 dni obrad zaplanowano 30 paneli tematycznych, spotkania biznesowe i kuluarowe, na których toczyła się będzie dyskusja na najbardziej palące tematy gospodarcze Polski i Europy. Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości spodziewa się udziału ponad 2500 gości z Polski i zagranicy, w tym: przedstawicieli Unii Europejskiej, polityki, nauki oraz biznesu z Polski i zagranicy.

gkpge_biuroPrasowe_site