Wydana przez UOKiK zgoda wypełnia warunek zastrzeżony w przedwstępnej umowie sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel S.A., zawartej w dniu 30 czerwca 2011 roku pomiędzy PGE, PKN ORLEN S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. i Węglokoks S.A., jako sprzedającymi a Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółką celową kontrolowaną przez Pana Zygmunta Solorz-Żak, jako kupującym, dla zamknięcia transakcji.

W związku ze spełnieniem się wskazanego warunku, zgodnie z procedurą określoną w Umowie, Sprzedający uzgodnią z Kupującym termin podpisania ostatecznej umowy przeniesienia akcji Polkomtel S.A. „Transakcja była bardzo trudna ale dzięki współpracy i determinacji zakończyła się tak ogromnym sukcesem. Dla PGE jest to realizacja strategii uwzględniającej porządkowanie aktywów pozaenergetycznych i koncentrację na działalności podstawowej.” – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej Polkomtel S.A. PGE S.A. posiada 21,85% akcji w spółce Polkomtel S.A., które zostaną zbyte na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. za sumę 3,29 mld zł. Polkomtel S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym w Polsce i dostarcza usługi głosowe i transmisji danych poprzez szeroki wachlarz rozwiązań bezprzewodowych i szerokopasmowych.    

Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu na swoje znaczenie jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. Największą przewagą konkurencyjną Grupy jest jej obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator S.A.). Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.

gkpge_biuroPrasowe_site