Spotkanie miało miejsce w dniu 26 listopada br. w Warszawie. Rozmowy koncertowały się wokół ogólnoeuropejskiej idei wspólnego, europejskiego rynku energii elektrycznej, opartego na rozwiniętych połączeniach międzysystemowych, umożliwiających swobodny handel pomiędzy różnymi krajami. Komisarz Oettinger po raz kolejny podkreślił, że integracja europejskiego rynku ma nastąpić do 2015 roku i z taką intencją będą prowadzone wszelkie działania regulacyjne na poziomie europejskim. Prezes PGE Tomasz Zadroga zadeklarował pełne wsparcie dla tych działań oraz zapewnił, że PGE jako lider sektora elektroenergetycznego w Polsce będzie konsekwentnie realizować swoją strategię z uwzględnieniem przewidywanych zmian na rynku europejskim. Potwierdzenie, przewidywanej już od dłuższego czasu, daty dla integracji europejskiego rynku energii jest ważne z perspektywy dostosowywania działań firm energetycznych do europejskich regulacji, a przede wszystkim standardów. Integracja będzie prowadzić do zbliżenia warunków działania przedsiębiorstw energetycznych w Europie. Tylko silne, zintegrowane i zbilansowane podmioty będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo dostaw. – powiedział po spotkaniu Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna. Na spotkaniu rozmawiano również o dostępnych i możliwych do wdrożenia działaniach legislacyjno-finansowych, wspierających zastosowanie czystych technologii węglowych. W przypadku Polski, gdzie aż 95 proc. energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla, zastosowanie czystych technologii węglowych ma bardzo duże znaczenie. W PGE trwają prace nad projektem CCS, który docelowo ma być zintegrowany z nowym blokiem w elektrowni Bełchatów. W efekcie rozmów, PGE zadeklarowało pełne wsparcie dla Komisji w działaniach promujących zastosowanie technologii, które mają na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu produkcji energii z węgla na środowisko. Są to bez wątpienia technologie przyszłości, testowane już w wielu krajach.

gkpge_biuroPrasowe_site